Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Nowe Horyzonty - Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego - Europejski Fundusz Społeczny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: NOWE PERSPEKTYWY

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. do 31 marca 2018 r. ​

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

Oś priorytetowa: 9.Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Obszar realizacji projektu: Gmina Kłodzko
 
 

​Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Gmina Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko. Partnerem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha​.​

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej 60 osób zagrożonych.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowananych jako ​najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia oraz 30 osób nieaktywnych,zamieszkujących zgodnie z kodeksem cywilnym Gminę Kłodzko w okresie od 01.09.2016 – 31.03.2018.W ramach projektu wszyscy uczestnicy/czki zawrzą kontrakt socjalny (podstawą prawną jego realizacji jest art.108 ustawy o pomocy społecznej) w ramach jego realizacji obowiązkowe będzie zastosowanie ścieżki reintegracji obejmującej co najmniej trzy z instrumentów aktywnej integracji (usługi o charkt.zaw nie będą stanowiły I elementu wsparcia). Dobór instrumentów będzie adekwatny do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. Praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego będzie miala na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W ramach projektu obligatoryjnie dla każdego Uczestnika zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb oraz zapewnienie wsparcia dostos.do diagnozy, zwiększy szanse Uczestnika na odbudowę i potrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, a tym samym a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Zakres rzeczowy:

  1. Objęcie kontaktem 90 osób.
  2. Uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznow - zawowodowych 90 osób
  3. Uczestnictwo w PAI – 20 osób.
  4. Uczestnictwo w kursach i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych - 45 osób.
  5. Uczestnictwo w stażach zawodowych – 50 osób.
  6. Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy dla 50 osób

Sprawozdanie z działalności OPS Gminy Kłodzko za 2018 roku.

 

Gmina Kłodzko

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny