Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
Zasadniczym i podstawowym celem prac Zespołu jest ścisła współpraca wszystkich służb i instytucji działających na rzecz wspierania i niesienia pomocy rodzinom i osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy, tj.:


- Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów
- Podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu
- Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, poprzez:
- ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa,
- udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”
- tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych, m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej
-inicjowanie badań, diagnoz, w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy, oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze.

ZGŁOŚ SIĘ DO DUŻURNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Przy Zespole Interdyscyplinarnym Gminy Kłodzko w Kłodzku, ul. Łużycka 7

Tu znajdziesz:

- wsparcie, wysłuchania w bezpiecznej atmosferze bez oceniania;

- porady pierwszego kontaktu;

- odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem;

- pomoc poprzez poszukiwanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu

- ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy

PAMIĘTAJ – PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

Dyżury w 2019 roku w Punkcie Konsultacyjnym 1 raz w miesiącu

Od godz. 15:00- do godz. 17:00

22 styczeń,

12 luty,

12 marzec,

16 kwiecień ,

7 maj;

4 czerwiec;

17 wrzesień;

8 październik;

5 listopad;

3 grudzień.

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ!!!

INFORMACJA

 DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE I OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE GMINY KŁODZKO

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kłodzko informuje, że osoby dotknięte przemocą  i stosujące przemoc w rodzinie mogą uzyskać pomoc:

W  Zespole Interdyscyplinarnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej  Gminy Kłodzko w Kłodzku ul. Łużycka 7,  od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500,  tel. 74 306 72 00 lub 74 306 72 11 lub  74 306 72 52.

1.   Przewodnicząca ZI –Małgorzata Pajor - tel. kom. 600 82 40 92 - od godz. 1500-20 00                                      

 2.   Wiceprzewodnicząca –Barbara Kozak , tel. kom. 662 279 872 - od poniedziałku do piątku w godz. 1100  -1300

3.  Pracownicy socjalni -  tel. 74 306 72 00.

4.  Komenda  Policji w Kłodzku, Pl. Chopina 2, 57-300 Kłodzko,  tel:  74 647-33-33 lub 997,

     Kierownik dzielnicowych st. sierżant Filp   Paszczyk   tel. kom. - 797 306 378,

     Dzielnicowi:     st.sierż. Adrian Brandiuk   tel. 74 647-32-56,  tel. kom. 797-306-377,

                                asp. Emil Kowalski               tel. 74 647-32-56, tel.  kom. 797-306-376,

                                asp. Maciej Franczak          tel. 74 647-32-56, tel. kom.  797-306-373,

                                 mł.asp. Anna Rydzak         tel. 74 647-32-56, tel.  kom. 506-172-360,

5. Zespół Służb Kuratorskich  przy Sądzie Rodzinnym i Nieletnich  w Kłodzku, ul. Grunwaldzka , tel. 74 862 18 11  kontakt: Pani Barbara Chomiak  - w poniedziałek i  środę  w godz. od  w godz. 900 -1500 , tel: 74 862 18 24

6.   Zespół Opieki Zdrowotnej   w Kłodzku , ul. Szpitalna 1, kontakt:  Pani Zofia Szlemp -  Pielęgniarka Oddziałowa            od poniedziałku do piątku w godz.-  700  -1400 tel: 74 867 3298.

7.  Gimnazjum Publiczne Gminy Kłodzko w Kłodzku, ul. Traugutta 1, możliwość kontaktu:  Pani Elżbieta Postawa –Pedagog  od poniedziałku do piątku w godz. od  800  -1300, tel. 74 867 30 06.

8.  Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPSGK Kłodzko ul. Łużycka 7 ,   możliwość kontaktu:       st. pracownik socjalny, Koordynator GKRPA - Pani Ewa Stępkowska , tel.  74 306 72 42, tel.  kom. 887 470 095

 

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Małgorzata Pajor

 

Sprawozdania z działalności OPSGK

Sprawozdanie z działalności OPS Gminy Kłodzko za 2018 roku.

 

Gmina Kłodzko

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny